Dior/迪奥 米色千鸟格纹刺绣Book Tote手提购物袋 M1286

  • 606次游览
  • 阅读模式

货号:M1286ZRFP_M976
这款Book Tote 手袋由 Dior女装创意总监 Maria Grazia Chiuri 设计,工艺精巧,专为携带日常用品而设计,通体千鸟格纹刺绣,正面饰以米色“Christian Dior”字样。这款手袋充分体现了 Dior 的精湛工艺,可搭配其他小件配饰或 Mitzah 丝巾,彼此呼应而浑然一体。

“Christian Dior”标志
可手提或肩背
尺寸:41.5 厘米 x 35 厘米 x 18 厘米
内含防尘袋
意大利制造

Dior/迪奥 米色千鸟格纹刺绣Book Tote手提购物袋 M1286 Dior/迪奥 米色千鸟格纹刺绣Book Tote手提购物袋 M1286 Dior/迪奥 米色千鸟格纹刺绣Book Tote手提购物袋 M1286 Dior/迪奥 米色千鸟格纹刺绣Book Tote手提购物袋 M1286 Dior/迪奥 米色千鸟格纹刺绣Book Tote手提购物袋 M1286 Dior/迪奥 米色千鸟格纹刺绣Book Tote手提购物袋 M1286 Dior/迪奥 米色千鸟格纹刺绣Book Tote手提购物袋 M1286 Dior/迪奥 米色千鸟格纹刺绣Book Tote手提购物袋 M1286 Dior/迪奥 米色千鸟格纹刺绣Book Tote手提购物袋 M1286 Dior/迪奥 米色千鸟格纹刺绣Book Tote手提购物袋 M1286 Dior/迪奥 米色千鸟格纹刺绣Book Tote手提购物袋 M1286 Dior/迪奥 米色千鸟格纹刺绣Book Tote手提购物袋 M1286 Dior/迪奥 米色千鸟格纹刺绣Book Tote手提购物袋 M1286 Dior/迪奥 米色千鸟格纹刺绣Book Tote手提购物袋 M1286 Dior/迪奥 米色千鸟格纹刺绣Book Tote手提购物袋 M1286 Dior/迪奥 米色千鸟格纹刺绣Book Tote手提购物袋 M1286 Dior/迪奥 米色千鸟格纹刺绣Book Tote手提购物袋 M1286

admin
  • 本文由 发表于 2020年4月28日23:57:54

发表评论