Dior Book Tote刺绣万花筒图案手提包购物袋 M1286ZJAI_M884

👜奢侈品评论1,065阅读模式

这款 Book Tote 手袋灵感来自女装创意总监玛丽亚·嘉茜娅·蔻丽 (Maria Grazia Chiuri),是体现 Dior 审美的主打产品。通体饰以本季标志性的 Tie & Dior 图案刺绣,柔和的色彩中流露优雅的气质。正面饰以“Christian Dior”标志,彰显 Dior 标志性的精湛工艺。可与该系列其他 Tie & Diors 图案单品搭配。

正面“Christian Dior”标志
可手提或肩背
尺寸:41.5 厘米 x 35 厘米 x 18 厘米
内含防尘袋
意大利制造

Dior Book Tote刺绣万花筒图案手提包购物袋 M1286ZJAI_M884 Dior Book Tote刺绣万花筒图案手提包购物袋 M1286ZJAI_M884 Dior Book Tote刺绣万花筒图案手提包购物袋 M1286ZJAI_M884 Dior Book Tote刺绣万花筒图案手提包购物袋 M1286ZJAI_M884 Dior Book Tote刺绣万花筒图案手提包购物袋 M1286ZJAI_M884 Dior Book Tote刺绣万花筒图案手提包购物袋 M1286ZJAI_M884 Dior Book Tote刺绣万花筒图案手提包购物袋 M1286ZJAI_M884 Dior Book Tote刺绣万花筒图案手提包购物袋 M1286ZJAI_M884 Dior Book Tote刺绣万花筒图案手提包购物袋 M1286ZJAI_M884 Dior Book Tote刺绣万花筒图案手提包购物袋 M1286ZJAI_M884 Dior Book Tote刺绣万花筒图案手提包购物袋 M1286ZJAI_M884 Dior Book Tote刺绣万花筒图案手提包购物袋 M1286ZJAI_M884 Dior Book Tote刺绣万花筒图案手提包购物袋 M1286ZJAI_M884 Dior Book Tote刺绣万花筒图案手提包购物袋 M1286ZJAI_M884 Dior Book Tote刺绣万花筒图案手提包购物袋 M1286ZJAI_M884 Dior Book Tote刺绣万花筒图案手提包购物袋 M1286ZJAI_M884 Dior Book Tote刺绣万花筒图案手提包购物袋 M1286ZJAI_M884 Dior Book Tote刺绣万花筒图案手提包购物袋 M1286ZJAI_M884

评论  0  访客  0

发表评论