Small Dior Book Tote M1265ZRIW_M17E

👜奢侈品评论44阅读模式

这款 Book Tote 手袋由 Dior 女装创意总监玛丽亚·嘉茜娅·蔻丽 (Maria Grazia Chiuri) 设计,是体现 Dior 审美的主打单品。通体饰以酒红色提花 Oblique 印花,正面饰以“CHRISTIAN DIOR”标志,可收纳各种日常用品。小号款式,彰显 Dior 标志性的精湛工艺,可手提。

  • 正面饰以“CHRISTIAN DIOR”标志
  • 内含防尘袋
  • 意大利制造
  • 尺寸:26.5 x 21 x 14 厘米
  • 可收纳一部 iPad Air 4 或一部 iPad Pro 11
    Small Dior Book Tote M1265ZRIW_M17E
上身效果图👏🏻👏🏻
Small Dior Book Tote M1265ZRIW_M17E
Small Dior Book Tote M1265ZRIW_M17E
Small Dior Book Tote M1265ZRIW_M17E
Small Dior Book Tote M1265ZRIW_M17E
Small Dior Book Tote M1265ZRIW_M17E
Small Dior Book Tote M1265ZRIW_M17E

Small Dior Book Tote M1265ZRIW_M17E
Small Dior Book Tote M1265ZRIW_M17E
Small Dior Book Tote M1265ZRIW_M17E
Small Dior Book Tote M1265ZRIW_M17E
Small Dior Book Tote M1265ZRIW_M17E
Small Dior Book Tote M1265ZRIW_M17E
Small Dior Book Tote M1265ZRIW_M17E
Small Dior Book Tote M1265ZRIW_M17E
Small Dior Book Tote M1265ZRIW_M17E

发表评论