LV M81266 Nano Noé 2020新款老花水桶包

👜奢侈品评论2,017阅读模式
本款 Nano Noé 手袋浓缩 1932 年 Noé 手袋的经典构型,以 Monogram 帆布和牛皮革饰边融合传统设计和当代功能。充裕空间可容纳钥匙、卡夹和手机等随行所需,可拆卸手柄和可拆卸并调节的肩带实现多种背携方式。

详细特征

13 x 16 x 10 厘米
(长度 x 高 x 宽)

  • Monogram 涂层帆布
  • 做旧牛皮革饰边
  • 微纤维内衬
  • 金属件
  • 抽绳开合
  • 肩带:可拆卸,可调节
  • 包带半长:47.0 厘米
  • 包带半长可调至:56.0 厘米
  • 手柄:单手柄,可拆卸

本品产地为法国、西班牙、意大利和美国之一。

LV M81266 Nano Noé 2020新款老花水桶包LV M81266 Nano Noé 2020新款老花水桶包LV M81266 Nano Noé 2020新款老花水桶包LV M81266 Nano Noé 2020新款老花水桶包

LV M81266 Nano Noé 2020新款老花水桶包
LV M81266 Nano Noé 2020新款老花水桶包
LV M81266 Nano Noé 2020新款老花水桶包
LV M81266 Nano Noé 2020新款老花水桶包
LV M81266 Nano Noé 2020新款老花水桶包
LV M81266 Nano Noé 2020新款老花水桶包
LV M81266 Nano Noé 2020新款老花水桶包
LV M81266 Nano Noé 2020新款老花水桶包
LV M81266 Nano Noé 2020新款老花水桶包

LV M81266 Nano Noé 2020新款老花水桶包
LV M81266 Nano Noé 2020新款老花水桶包
LV M81266 Nano Noé 2020新款老花水桶包

评论  0  访客  0

发表评论