Louis Vuitton LV M45320 Onthego 手提包购物袋

👜奢侈品评论1,025阅读模式

Onthego 手袋在 Monogram Giant 帆布的衬托下醒目迷人,侧边与手柄点缀 Monogram Reverse 图案,相似风尚中窥见色彩与纹理的变化。大号构型内含充裕容量,搭配肩带与 Toron 手柄,日常生活随心出发。

41 x 34 x 19 厘米
(长度 x 高 x 宽)
Monogram 和 Monogram Reverse 涂层帆布
Monogram Reverse 饰边
超细纤维内衬
2 个 Toron 手柄
2 条肩背带
拉链贴袋
双内袋
手柄:双手柄

Louis Vuitton LV M45320 Onthego 手提包购物袋 Louis Vuitton LV M45320 Onthego 手提包购物袋 Louis Vuitton LV M45320 Onthego 手提包购物袋 Louis Vuitton LV M45320 Onthego 手提包购物袋 Louis Vuitton LV M45320 Onthego 手提包购物袋 Louis Vuitton LV M45320 Onthego 手提包购物袋 Louis Vuitton LV M45320 Onthego 手提包购物袋 Louis Vuitton LV M45320 Onthego 手提包购物袋 Louis Vuitton LV M45320 Onthego 手提包购物袋 Louis Vuitton LV M45320 Onthego 手提包购物袋 Louis Vuitton LV M45320 Onthego 手提包购物袋 Louis Vuitton LV M45320 Onthego 手提包购物袋 Louis Vuitton LV M45320 Onthego 手提包购物袋 Louis Vuitton LV M45320 Onthego 手提包购物袋 Louis Vuitton LV M45320 Onthego 手提包购物袋 Louis Vuitton LV M45320 Onthego 手提包购物袋 Louis Vuitton LV M45320 Onthego 手提包购物袋 Louis Vuitton LV M45320 Onthego 手提包购物袋 Louis Vuitton LV M45320 Onthego 手提包购物袋 Louis Vuitton LV M45320 Onthego 手提包购物袋 Louis Vuitton LV M45320 Onthego 手提包购物袋

评论  0  访客  0

发表评论