Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000

👜奢侈品评论977阅读模式

源自20 世纪60年代和70年代的 Gucci 典藏造型再度登场,以光润黑色漆皮制成这款现代风迷你手袋,衬托女性的柔美气质。Sylvie 1969系列迷你手袋致意经典设计,将金色调金属链收窄,形成从手袋正面流畅而下的精致点缀。顶部提手造型,附带可拆卸金色调船锚链肩带。

黑色漆皮
闪亮金色调配件
金属链和搭扣
底部配有金属保护脚钉
内部开口口袋
提手(9 厘米高)
可拆卸船锚链式肩带(55 厘米高)
迷你尺寸:20.5 厘米(宽)x 15 厘米(高)x 6 厘米(深)
皮革衬里
意大利创作
模特身高173厘米

本店参考价:1680

Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000 Gucci/古驰 Sylvie 1969系列漆皮迷你手提包 589479 1J70G 1000

评论  0  访客  0

发表评论