Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563

  • 370次游览
  • 阅读模式

作为Gucci马衔扣1955系列的新成员,这款迷你手提包采用品牌经典双G图案帆布制作,饰以鲜明的棕色皮革细节。该系列延续在六十余年前经典包袋上初次使用的设计细节,注入现代时尚精髓,彰显马衔扣的别致魅力。作为Gucci的经典传承之一,由双环和长条形两个元素构成的这一设计图案灵感源自品牌的马术本源,至今已经成为品牌十分耀眼的标志性元素之一。

米色和乌木色GG Supreme帆布,环保材料
深棕色皮革细节
金色调配件
皮革衬里
这款产品所选用的皮革采用替代的无金属或无铬鞣制工艺制成,与传统方法相比对环境的影响更小。
内部:开口口袋
最大可容纳的手机尺寸:167毫米(长)x78毫米(宽)x9毫米(厚)
可拆卸背带(50厘米高)
加长双拉链开合
重量:约0.59千克
迷你尺寸:20厘米(宽)x 19.5厘米(高)x 7.5厘米(深)
意大利创作

Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563 Gucci马衔扣1955系列迷你手提包 640716 92TCG 8563

admin
  • 本文由 发表于 2020年12月29日15:57:19

发表评论