LV M57099 Noe Purse老花烧麦水桶包单肩斜挎包

👜奢侈品评论525阅读模式

Noé Purse 手袋亮相于 2020 秋冬时装秀,以袖珍构型重塑经典 Noé 手袋。

11.5 x 12 x 11.5 厘米
(长度 x 高 x 宽)
Monogram 涂层帆布
天然牛皮饰边
超细纤维内衬
金属件
抽绳开合
内隔层
行李牌
肩带:可拆卸,不可调节
包带半长:57.0 厘米

LV M57099 Noe Purse老花烧麦水桶包单肩斜挎包 LV M57099 Noe Purse老花烧麦水桶包单肩斜挎包 LV M57099 Noe Purse老花烧麦水桶包单肩斜挎包 LV M57099 Noe Purse老花烧麦水桶包单肩斜挎包 LV M57099 Noe Purse老花烧麦水桶包单肩斜挎包 LV M57099 Noe Purse老花烧麦水桶包单肩斜挎包 LV M57099 Noe Purse老花烧麦水桶包单肩斜挎包 LV M57099 Noe Purse老花烧麦水桶包单肩斜挎包 LV M57099 Noe Purse老花烧麦水桶包单肩斜挎包 LV M57099 Noe Purse老花烧麦水桶包单肩斜挎包 LV M57099 Noe Purse老花烧麦水桶包单肩斜挎包 LV M57099 Noe Purse老花烧麦水桶包单肩斜挎包 LV M57099 Noe Purse老花烧麦水桶包单肩斜挎包 LV M57099 Noe Purse老花烧麦水桶包单肩斜挎包 LV M57099 Noe Purse老花烧麦水桶包单肩斜挎包 LV M57099 Noe Purse老花烧麦水桶包单肩斜挎包 LV M57099 Noe Purse老花烧麦水桶包单肩斜挎包 LV M57099 Noe Purse老花烧麦水桶包单肩斜挎包

发表评论