LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里

  • 1,094次游览
  • 阅读模式

极具传奇色彩的 Neverfull 手袋: 总是能够满足您对手提包的各种需要。 容量大却不显笨重,挺括而手感柔软,居家出行皆宜。 束紧侧边系带,立刻变身为一款时尚的都市手袋。 松开系带,又变成一款别致而实用的手提包。 细长的皮革手柄既宜肩背,亦可挽拎于臂间。 此处显示的此款以 Damier Azur 帆布制成。

31.0 x 28.5 x 17.0 cm
(长 x 高 x 宽)
- 包内经过重新设计,并采用灵感源自路易威登档案馆的复古细节-织物内衬内袋
- 匹配内部的可脱卸拉链手包
- 天然牛皮饰边
- 闪亮的金色黄铜配件

本店参考价:1200

LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里 LV NEVERFULL 中号手袋棋盘白格购物袋 N41361 米白色内里

admin
  • 本文由 发表于 2019年10月23日23:22:52

发表评论