Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974

👜奢侈品评论605阅读模式

Ophidia系列不断发展壮大,别出心裁的造型、尺寸和款式层出不穷。这款双提手购物袋,采用柔软结实的GG Supreme高级人造帆布制成,织纹皮革滚边。于1970年代开始使用的GG标识,由始于1930年代的早期Gucci钻石菱格纹演化而来,是Gucci颇具代表性的传统精髓。

米色/乌木色柔软GG Supreme高级人造帆布,以超细纤维涂层织物加工而成,配棕色皮革滚边
古金色调配件
结构柔软,可以水平折叠
皮革双提手(24厘米高)
拉链扣
中号尺寸:宽38.5厘米(底部)宽54厘米(顶部) x 高32厘米 x 深17厘米
麂皮质感超细纤维衬里

款号547974 K5I5T 8358

参考价:780

Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974 Gucci Ophidia系列中号GG购物袋 547974

发表评论