Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包

👜奢侈品评论1,311阅读模式

还是那句老话: 时尚潮流,30年一个轮回
这一款Vintage现在几乎是买不到了
腰包的风格回潮过后真是越看越顺眼
搭配任何衣服都会增加一种帅气随性的感觉

马鞍小腰包材质有牛皮,帆布配皮两种
搭配铜质五金
小马鞍的造型内部有一个拉链
凹造型之外完全可以做腰带使用
搭配西装系在腰部非常显腿长
瞬间拉长比例
腰细腿长就是这个腰带给的
搭配衬衫感觉也是走路带风的

尺寸:16*13.5*1.5

Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包Dior/迪奥 Vintage Saddle # Waist Bag 马鞍小腰包

 

评论  0  访客  0

发表评论