Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包

👜奢侈品评论359阅读模式

Mini Lady 限量版· 金丝四叶草☘️

传说中的四叶草是夏娃从天国伊甸园带到大地上的
它包含了人生梦寐以求的四样东西
名誉 财富 爱情及健康
倘若同时拥有这些东西,那就是幸运了

两色实物都非常仙气 ?
分别有金银两色丝线选择
谁不喜爱将好运带在身边呢 ~
精致里又蕴藏着好意头

尺寸:17cm

Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包 Dior/迪奥 Mini Lady 限量版• 金丝四叶草包包

发表评论