LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963

👜奢侈品评论549阅读模式

由粒纹Epi皮革裁制而成的Alma BB手袋,配有光滑的皮革饰边与两道亮眼的条纹。同见于2018秋季鞋履系列的双色条纹设计,致敬路易威登的制箱与个性化装饰传统。可爱迷人,实用性强,可轻松容纳钥匙、钱包、智能手机和唇膏。可脱卸包带便于肩背或斜挎,丰富造型方式。

23.5 x 17.5 x 11.5 cm
(长 x 高 x 宽)
长 9 x 高 6.7 x 宽 4.3 英寸
玫粉色
Epi粒纹牛皮
光滑牛皮饰边
超细纤维内衬
银色金属饰件
1对Toron手柄
可拆卸不可调节的包带
双拉链开合设计
包内贴袋
钥匙罩和挂锁
包底配有4枚保护钉

LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963 LV/路易威登18年新款拼色水波纹Alma BB贝壳包M51961 M51963

发表评论