OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH OW 黄色警戒线帽子 鸭舌帽

  • 3,628次游览
  • 阅读模式

电影里我们常看到,但凡有什么事故发生就要拉起一条反光黄色的警戒条,如今这条警戒线拉到了时尚圈,从Vetements到Off-White甚至优雅的Dior,都开始出现这条线,只是用Logo替代了“Police”! ​

 

OFF-WHITE
黄色警戒线帽子 鸭舌帽
OW警示线的风格 很好看的平沿帽噢~
款号5532

OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH OW 黄色警戒线帽子 鸭舌帽 OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH OW 黄色警戒线帽子 鸭舌帽 OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH OW 黄色警戒线帽子 鸭舌帽 OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH OW 黄色警戒线帽子 鸭舌帽 OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH OW 黄色警戒线帽子 鸭舌帽 OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH OW 黄色警戒线帽子 鸭舌帽 OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH OW 黄色警戒线帽子 鸭舌帽 OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH OW 黄色警戒线帽子 鸭舌帽 OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH OW 黄色警戒线帽子 鸭舌帽 OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH OW 黄色警戒线帽子 鸭舌帽 OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH OW 黄色警戒线帽子 鸭舌帽 OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH OW 黄色警戒线帽子 鸭舌帽 OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH OW 黄色警戒线帽子 鸭舌帽 OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH OW 黄色警戒线帽子 鸭舌帽 OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH OW 黄色警戒线帽子 鸭舌帽 OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH OW 黄色警戒线帽子 鸭舌帽 OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH OW 黄色警戒线帽子 鸭舌帽 OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH OW 黄色警戒线帽子 鸭舌帽 OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH OW 黄色警戒线帽子 鸭舌帽 OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH OW 黄色警戒线帽子 鸭舌帽 OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH OW 黄色警戒线帽子 鸭舌帽

admin
  • 本文由 发表于 2018年6月3日15:00:06

发表评论