M30299

  • LV M30299 Multiple蓝花短款对折钱夹

    2019 春夏款 Multiple 钱夹选用 Monogram 帆布与 Taïga 皮革塑造叠色效果,勾勒简明线条。内含多个隔层与卡位,可收纳银行卡、票据与纸钞,亦可轻松置于大部分…

    2019年4月14日
    0 1.9K 0
返回顶部