LV M60895 Multiple老花短款对折钱夹钱包

Multiple 钱包采用Monogram帆布制造,设有多个口袋,可供放置信用卡、纸币、发票。

11.5 x 9.0 cm
(长 x 高)
– Monogram帆布,横纹皮衬里
– 一面设有三个信用卡夹层,另一面设有两个夹层
– 两个纸币夹层
– 两个侧面夹层可放发票

LV M60895 Multiple老花短款对折钱夹钱包 LV M60895 Multiple老花短款对折钱夹钱包 LV M60895 Multiple老花短款对折钱夹钱包 LV M60895 Multiple老花短款对折钱夹钱包 LV M60895 Multiple老花短款对折钱夹钱包 LV M60895 Multiple老花短款对折钱夹钱包 LV M60895 Multiple老花短款对折钱夹钱包 LV M60895 Multiple老花短款对折钱夹钱包 LV M60895 Multiple老花短款对折钱夹钱包 LV M60895 Multiple老花短款对折钱夹钱包

发表评论

登录后才能评论
返回顶部