Dior 多色In Lights刺绣Book Tote购物袋 M1286ZRLE_M886

这款 Book Tote 手袋灵感来自女装创意总监玛丽亚·嘉茜娅·蔻丽 (Maria Grazia Chiuri),是体现 Dior 审美的主打产品。通体饰以多色 Dior in Lights 图案刺绣,以金属光泽线点缀。该图案灵感源自意大利南部的灯光艺术。四个侧面分别使用不同颜色,打造拼饰效果。正面饰以“Christian Dior”标志,彰显 Dior 标志性的精湛工艺。可与该系列其他 Dior In Lights 图案单品搭配。

正面“Christian Dior”标志
可手提或肩背
尺寸:41.5 厘米 x 35 厘米 x 18 厘米
内含防尘袋
意大利制造

Dior 多色In Lights刺绣Book Tote购物袋 M1286ZRLE_M886 Dior 多色In Lights刺绣Book Tote购物袋 M1286ZRLE_M886 Dior 多色In Lights刺绣Book Tote购物袋 M1286ZRLE_M886 Dior 多色In Lights刺绣Book Tote购物袋 M1286ZRLE_M886 Dior 多色In Lights刺绣Book Tote购物袋 M1286ZRLE_M886 Dior 多色In Lights刺绣Book Tote购物袋 M1286ZRLE_M886 Dior 多色In Lights刺绣Book Tote购物袋 M1286ZRLE_M886 Dior 多色In Lights刺绣Book Tote购物袋 M1286ZRLE_M886 Dior 多色In Lights刺绣Book Tote购物袋 M1286ZRLE_M886 Dior 多色In Lights刺绣Book Tote购物袋 M1286ZRLE_M886 Dior 多色In Lights刺绣Book Tote购物袋 M1286ZRLE_M886 Dior 多色In Lights刺绣Book Tote购物袋 M1286ZRLE_M886 Dior 多色In Lights刺绣Book Tote购物袋 M1286ZRLE_M886 Dior 多色In Lights刺绣Book Tote购物袋 M1286ZRLE_M886 Dior 多色In Lights刺绣Book Tote购物袋 M1286ZRLE_M886 Dior 多色In Lights刺绣Book Tote购物袋 M1286ZRLE_M886 Dior 多色In Lights刺绣Book Tote购物袋 M1286ZRLE_M886 Dior 多色In Lights刺绣Book Tote购物袋 M1286ZRLE_M886 Dior 多色In Lights刺绣Book Tote购物袋 M1286ZRLE_M886 Dior 多色In Lights刺绣Book Tote购物袋 M1286ZRLE_M886 Dior 多色In Lights刺绣Book Tote购物袋 M1286ZRLE_M886

发表评论

登录后才能评论
返回顶部