Dior 蓝色天鹅绒 Oblique Book Tote 购物袋 M1286ZWVF_M928

这款 Book Tote 手袋灵感来自创意总监玛丽亚·嘉茜娅·蔻丽 (Maria Grazia Chiuri),是体现 Dior 审美的主打产品。大号款式,采用蓝色天鹅绒精心制作,是携带各种日常用品的理想之选,正面饰以醒目的“Christian Dior”标志,通体刺绣有 Oblique 印花,醒目的颜色突显纹理,富有特色。这款手袋充分体现了 Dior 的精湛工艺。

正面“Christian Dior”标志
可手提
尺寸:41.5 厘米 x 35 厘米 x 18 厘米
内含防尘袋
意大利制造
编号: M1286ZWVF_M928

Dior 蓝色天鹅绒 Oblique Book Tote 购物袋 M1286ZWVF_M928 Dior 蓝色天鹅绒 Oblique Book Tote 购物袋 M1286ZWVF_M928 Dior 蓝色天鹅绒 Oblique Book Tote 购物袋 M1286ZWVF_M928 Dior 蓝色天鹅绒 Oblique Book Tote 购物袋 M1286ZWVF_M928 Dior 蓝色天鹅绒 Oblique Book Tote 购物袋 M1286ZWVF_M928 Dior 蓝色天鹅绒 Oblique Book Tote 购物袋 M1286ZWVF_M928 Dior 蓝色天鹅绒 Oblique Book Tote 购物袋 M1286ZWVF_M928 Dior 蓝色天鹅绒 Oblique Book Tote 购物袋 M1286ZWVF_M928 Dior 蓝色天鹅绒 Oblique Book Tote 购物袋 M1286ZWVF_M928 Dior 蓝色天鹅绒 Oblique Book Tote 购物袋 M1286ZWVF_M928 Dior 蓝色天鹅绒 Oblique Book Tote 购物袋 M1286ZWVF_M928 Dior 蓝色天鹅绒 Oblique Book Tote 购物袋 M1286ZWVF_M928 Dior 蓝色天鹅绒 Oblique Book Tote 购物袋 M1286ZWVF_M928 Dior 蓝色天鹅绒 Oblique Book Tote 购物袋 M1286ZWVF_M928 Dior 蓝色天鹅绒 Oblique Book Tote 购物袋 M1286ZWVF_M928 Dior 蓝色天鹅绒 Oblique Book Tote 购物袋 M1286ZWVF_M928 Dior 蓝色天鹅绒 Oblique Book Tote 购物袋 M1286ZWVF_M928 Dior 蓝色天鹅绒 Oblique Book Tote 购物袋 M1286ZWVF_M928

发表评论

登录后才能评论
返回顶部